Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,636

  1. Chứng chỉ hoàn thành khóa học nâng cao về "Thiết kế, Thi công, Nghiệm thu Móng cọc và Công trình ngầm" do Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam cấp ngày 30/07/2011.
2. Chứng chỉ hoàn thành khóa học "Xu hướng phát triển và công nghệ gần đây trong lĩnh vực xây dựng" do Trường Đại học Công nghệ Trung Hoa (China University of Technology), Đài Loan cấp ngày 26/05/2012.
3. Chứng chỉ hoàn thành khóa học "Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật Xây dựng" do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (NKFUST) cấp ngày 31/05/2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn