Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,666

[1] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010. Số: 5124/QĐKT. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐKT. Năm: 2011.
[4] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Số: 664/QĐKT. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn