Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,670

 Mạng không dây LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: ISSN: 1859-1531, 11(132).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 50-53;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
LoRa (Long Range) là một chuẩn không dây mới trong những năm gần đây, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN), chuyên để kết nối các thiết bị với băng thông thấp, tập trung vào hiệu quả về vùng phủ và điện năng. Những đặc điểm này của LoRa rất có tiềm năng cho số lượng lớn các ứng dụng Internet of Things (IoT) hiện nay, đặc biệt rất phù hợp cho các ứng dụng IoT tầm xa. Đã có nhiều bài báo thực hiện mô phỏng phân tích giao thức truyền không dây tầm xa LoRa, trong khi đó việc đánh giá triển khai ứng dụng cụ thể vẫn còn nhận được ít sự chú ý. Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện thiết lập thông số LoRa ứng với các khoảng cách khác nhau trong mô hình IoT sử dụng mạng không dây LoRa, qua đó đánh giá được khả năng hoạt động thực tế cho mạng LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa.
ABSTRACT
LoRa (Long Range) is a new wireless standard in recent years, specially designed for Low-Power Wide-Area Network (LPWAN). It provides low bandwidth and focuses on long range and energy efficiency. These features of LoRa help it have high potential for a large number of Internet of Things (IoT) applications, especially for Long-Range IoT applications. Various research papers have already reported on simulation and performance analysis of LoRa wireless network, while performance analysis for specific applications has not yet received enough attention. In this paper, we establish LoRa parameters that operate with diffirent distances in the IoT model based LoRa wireless network, thereby evaluate the real operation of LoRa wireless network for long-range IoT applications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn