Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,204

 Đặc tính khuếch tán nước và ứng suất bên trong tấm composite sandwich: Mô hình toán học và thực nghiệm
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vincent LEGRAND, Luan TRANVAN, Frederic JACQUEMIN, Pascal CASARI
Nơi đăng: Composite Structures journal homepage: www.elsevier.com/locate/compstruct; Số: 119;Từ->đến trang: 355-364;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Một trong những phương pháp tối ưu để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cho các phương tiện giao thông đường thủy là giảm trọng lượng của nó. Tấm sandwich composite ngày càng được sử dụng nhiều do có độ cứng cao và trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, đặc tính cơ học của vật liệu này có thể giảm do nước thấm bên trong khi vật liệu này tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong thời gian phục vụ. Để đánh giá sự sụt giảm sức bền cơ học của vật liệu thì nhất thiết cần nghiên cứu sự phát triển của ứng suất bên trong. Bài báo này trình bày những kết quả thí nghiệm đạt được liên quan đến vấn đề: khuếch tán nước bên trong tấm sandwich composite được chế tạo từ nhựa polyester, sợi thủy tinh và gỗ nhẹ balsa; sự giãn nở hơi nước của gỗ. Ngoài ra, mô hình phần tử hữu hạn cũng đã được xây dựng và phát triển để mô phỏng sự phát triển ứng suất bên trong tấm sandwich composite. Kết quả mô phỏng đạt được trong bài báo này giúp chúng ta hiểu được sự ứng xử của vật liệu để có giải pháp cải tiến và sử dụng vật liệu hợp lý.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In order to analyse the internal stresses induced due to moisture absorption in material, moisture absorption characteristic was investigated for specimens of balsa core and sandwich structure composed of E-glass/polyester face sheets bonded to a balsa core. These specimens were immersed in distilled water at 40°C, and the weight gain was measured. The hygroscopic strains were measured for balsa core specimens. A new analytical solution for the effective diffusivities was proposed by solving the homogeneous problem. A hygro-mechanical finite element model has been built and is used to simulate the moisture diffusion-induced internal stresses.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn