Trần Vũ Mai Yên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,527,044

 
Mục này được 4853 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vũ Mai Yên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP tiếng anh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: Griffith University, Australia
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Ngoại ngữ: Pháp
Điện thoại: 766246 - 950561; Mobile: 0913459719
Email: tvmaiyen@gmail.com; tvmyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại khoa Tiếng Anh chuyên ngành, ĐH Ngoại ngữ từ 2006 đến nay
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vietnamese expressions of politeness. Authors: Vu Mai Yen Tran. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 12-21. Year 2010.
(Mar 11 2011 10:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn