Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tvmyen' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Vũ Mai Yên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,251,963

 
Mục này được 5758 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vũ Mai Yên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP tiếng anh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: Griffith University, Australia
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Ngoại ngữ: Pháp
Điện thoại: 766246 - 950561; Mobile: 0913459719
Email: tvmaiyen@gmail.com; tvmyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại khoa Tiếng Anh chuyên ngành, ĐH Ngoại ngữ từ 2006 đến nay
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trần Vũ Mai YênHuỳnh Trúc Giang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 10. Trang: 43-46. Năm 2017. (Dec 28 2017 11:20PM)
[2]Tham luận: Tham khảo cấu trúc đề thi Đọc hiểu của bài thi KET (Key English Test) để áp dụng cho bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Lê Văn Bá. Đà Nẵng. Trang: 23-24. Năm 2015. (Jun 7 2017 11:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vietnamese expressions of politeness. Authors: Vu Mai Yen Tran. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 12-21. Year 2010.
(Mar 11 2011 10:01PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 sinh viên  Trường ĐH Bách Khoa
[2]Reading 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên khoa Anh CN  ĐH Ngoại ngữ
[3]Tiếng Anh đại cương 1,2, 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 sinh viên các trường thành viên  ĐH Bách Khoa, ĐH Sư Phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn