Trần Vũ Mai Yên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15491 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vũ Mai Yên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1983
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP tiếng anh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: Griffith University, Australia
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp
Điện thoại: 02363699328; Mobile: 01664106369
Email: tvmaiyen@gmail.com; tvmyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006- 2008: giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ
2009: học cao học tại trường Đại học Griffith, Úc
2010- nay: giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường Đai học Ngoại ngữ
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: SỬ DỤNG NGỮ LIỆU THỰC LÀM NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (May 27 2018 10:54PM)
[2]Bài báo: Tìm hiểu chiến lược học ngôn ngữ của một sinh viên không chuyên ngữ sử đụng để viết một đoạn văn. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên. Tạo chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 24-27. Năm 2018. (Dec 3 2018 9:55AM)
[3]Bài báo: ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trần Vũ Mai YênHuỳnh Trúc Giang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 10. Trang: 43-46. Năm 2017. (Dec 28 2017 11:20PM)
[4]Tham luận: Tham khảo cấu trúc đề thi Đọc hiểu của bài thi KET (Key English Test) để áp dụng cho bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Lê Văn Bá. Kỷ yếu hội thảo. Trang: 23-24. Năm 2015. (Jun 7 2017 11:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Using Intensive Technology in Teaching English for Environmental Engineering: A case study at Danang University of Science and Technology, The University of Danang, Vietnam. Authors: Huỳnh Trúc Giang; Trần Vũ Mai Yên. ESP Asian Journal. No: 4. Pages: 93-111. Year 2018. (Dec 3 2018 9:50AM)
[2]Presentations: Assessment in Groupwork Project-Based Learning in Business English Classroom. Authors: Nguyễn Thu Hằng, Trần Vũ Mai Yên. Kỷ yếu hội thảo Châu Á về việc học ngôn ngữ. Pages: 361-377. Year 2018. (Jun 29 2018 3:19PM)
[3]Article: Vietnamese expressions of politeness. Authors: Vu Mai Yen Tran. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 12-21. Year 2010.
(Mar 11 2011 10:01PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 sinh viên  Trường ĐH Bách Khoa
[2]Reading 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên khoa Anh CN  ĐH Ngoại ngữ
[3]Tiếng Anh đại cương 1,2, 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 sinh viên các trường thành viên  ĐH Bách Khoa, ĐH Sư Phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn