Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SỬ DỤNG NGỮ LIỆU THỰC LÀM NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 2 (123);Từ->đến trang: 19-22;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo khảo sát quá trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Môi trường tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng bằng cách sử dụng giáo trình và ngữ liệu thực. Khảo sát cho thấy các sinh viên chuyên ngành Môi trường thích ngữ liệu thực được bổ sung vào chương trình học vì chúng tạo cơ hội tham gia vào hoạt động thú vị và đầy thách thức liên quan đến các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Một khía cạnh quan trọng khác của ngữ liệu thực là chúng tạo điều kiện cho sự sáng tạo của giáo viên. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng ngữ liệu thực bởi chúng có thể chứa các cấu trúc ngữ pháp phức tạp và từ vựng khó, dễ gây nản chí cho sinh viên, đặc biệt là những em trình độ còn non yếu. Việc sử dụng thêm nguồn ngữ liệu thực này đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức của cả giáo viên và sinh viên.
ABSTRACT
This article explores the process of teaching English for students of Environmental Engineering at the University of Science and Technology, University of Danang using textbooks and authentic materials. The survey found that students of Environmental Engineering prefer authentic materials to be added to the curriculum because they provide an opportunity to engage in interesting and challenging activities related to listening, speaking, reading and writing. Another important aspect of authentic material is that they facilitate the creativity of the teacher. However, careful consideration should be given before applying the authentic materials because they may contain complex grammatical structures and difficult vocabulary, which can be frustrating for students, especially those who are in low level of English. The use of these authentic materials requires quite a lot of time and energy for both teachers and students.
[ 2018_4_20_8_29_903so2(123).2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn