Trần Văn Sáng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22122 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Sáng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1976
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: ĐHKH - ĐH Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Học viện KHXH Việt Nam- Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Dạy CN: Việt ngữ học(Ngữ âm tiếng Việt, Từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt); Ngôn ngữ và văn hóa; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Ngôn ngữ với văn chương; Ký hiệu học; Tiếng Việt cho người nước ngoài.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0914051576
Email: tvsang@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Vấn đề chuẩn hóa địa danh dân tộc thiểu số trong văn bản tiếng Việt (Qua khảo sát địa danh ở Thừa Thiên Huế). Chủ nhiệm: chủ nhiệm đề tài. Mã số: ĐT/ĐHPX 2013. Năm: 2013. (Jan 26 2016 12:40PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của địa danh ở Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: chủ nhiệm đề tài. Mã số: ĐT/ĐHPX 2011. Năm: 2011. (Jan 26 2016 12:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: “Về bức tranh ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Nhân lực Khoa học Xã hội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 2(21). Trang: tr.59-67. Năm 2015.
(Jan 26 2016 12:20PM)
[2]Bài báo: MẤY TIỀN ĐỀ CHO VIỆC GIẢNG DẠY VĂN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA LÍ THUYẾT NGÔN NGỮ- TÍN HIỆU THẨM MĨ. Tác giả: Trần Văn Sáng. KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm, Đà Nẵng. Số: số 1. Trang: tr.678-689. Năm 2015. (Jan 26 2016 12:31PM)
[3]Bài báo: BIẾN THỂ MIÊU TẢ CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC TÍN HIỆU SÓNG ĐÔI TRONG CA DAO). Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 17A(04). Trang: tr.89-92. Năm 2015. (Jan 26 2016 12:34PM)
[4]Bài báo: “Biểu tượng dê trong ngôn ngữ và văn hóa”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Huế Xưa & Nay. Số: số 1+2 (127). Trang: tr.59-66. Năm 2015. (Jan 26 2016 12:13PM)
[5]Bài báo: “Các phương diện văn hóa của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng. KY Hội thảo quốc tế ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Viện ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Nxb KHXH. Số: số 1. Trang: tr.653-670. Năm 2015. (Jan 26 2016 12:22PM)
[6]Bài báo: “Biểu tượng ngựa, từ văn hóa đến biểu trưng ngôn ngữ”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ & Đời Sống. Số: số 1(219). Trang: Tr.48-51. Năm 2014. (Jan 26 2016 12:05PM)
[7]Bài báo: “Biểu tượng ngựa trong ngôn ngữ và văn hóa”. Tác giả: Trần Văn Sáng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. TC Văn hóa Nghệ thuật. Số: 01 (355). Trang: tr.22-25. Năm 2014. (Jan 26 2016 12:09PM)
[8]Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”. Tác giả: Trần Văn Sáng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. in trong: Những vấn đề Chính tả tiếng Việt hiện nay, Nxb Văn hóa – Văn nghệ. Số: số 1. Trang: tr.396-412. Năm 2014. (Jan 26 2016 12:11PM)
[9]Bài báo: : “Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh có nguồn gốc tiếng Cơ tu ở Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng. KY Hội thảo quốc tế Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: những vấn đề lí luận và thực tiễn, Trường Đại học KHXH và NV, Nxb ĐHQG Hà Nội. Số: số 2. Trang: tr.997-1013. Năm 2013. (Jan 26 2016 11:50AM)
[10]Bài báo: “Biểu tượng rắn, từ ngôn ngữ đến văn hóa”. Tác giả: Trần Văn Sáng. tc Sông Hương. Số: số 2 (288). Trang: tr.115-118. Năm 2013. (Jan 26 2016 11:54AM)
[11]Bài báo: “Các phương diện văn hóa của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Huế Xưa & Nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 119 (11-12). Trang: tr.66-76. Năm 2013.
(Jan 26 2016 12:02PM)
[12]Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”. Tác giả: Trần Văn Sáng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. TC Ngôn ngữ & Đời Sống. Số: số 1+2 (207+208). Trang: tr.85-92. Năm 2013. (Jan 26 2016 11:58AM)
[13]Bài báo: “Đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa các địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ Pa cô - Ta ôi ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. TC Ngôn ngữ. Số: 1 (260). Trang: tr.65-76. Năm 2011. (Jan 26 2016 11:41AM)
[14]Bài báo: “Nhân cách luận Cách mạng, điểm quy chiếu con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”. Tác giả: Trần Văn Sáng, Nguyễn Thị Tố Loan. tc Sông Hương. Số: số 01 (263). Trang: tr.3-8. Năm 2011. (Jan 26 2016 11:45AM)
[15]Bài báo: “Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. TC Văn hoá dân gian
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 5 (131). Trang: tr.30-43. Năm 2010.
(Jan 26 2016 11:30AM)
[16]Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh từ tiếng Pa cô - Ta ôi ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Nghiên cứu và Phát triển. Số: số 4 (81). Trang: tr.17-29. Năm 2010. (Jan 26 2016 11:33AM)
[17]Bài báo: “Địa danh Thừa Thiên Huế qua thơ ca dân gian”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế. Số: số 12. Trang: tr.30-39. Năm 2010. (Jan 26 2016 11:36AM)
[18]Bài báo: “Hoa đào, từ biểu tượng văn hóa đến biểu trưng văn học”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ & Đời Sống. Số: số 1+2 (159+160). Trang: tr.44-51. Năm 2009. (Jan 26 2016 11:19AM)
[19]Bài báo: “Thế giới màu sắc trong ca dao: qua sự khảo sát hệ thống từ chỉ màu sắc”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ. Số: số 2(237). Trang: tr.63-68. Năm 2009. (Jan 26 2016 11:24AM)
[20]Bài báo: “Các phương diện văn hoá của địa danh ở Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. KY Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Trung Quốc về nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá, Trường ĐH KHXH&NV, Nxb ĐHQG Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 01. Trang: tr.411-427. Năm 2009.
(Jan 26 2016 11:27AM)
[21]Bài báo: “Nghĩ về biểu tượng trâu trong tâm thức Việt”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Khoa học và Công nghệ, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế. Số: số 1+2. Trang: tr.23-27. Năm 2009. (Jan 26 2016 11:14AM)
[22]Bài báo: “Hoa Mai, ẩn ngữ và biểu trưng”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Huế Xưa & Nay. Số: số 1+2. Trang: tr.28-32. Năm 2008. (Jan 25 2016 11:38PM)
[23]Bài báo: “Bước đầu tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa các địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”. Tác giả: Trần Văn Sáng. KY Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ nhất, Hội Ngôn ngữ học Việt Na
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 04. Trang: tr.785-791. Năm 2008.
(Jan 26 2016 11:09AM)
[24]Bài báo: “Tiếp nhận và giao thoa văn học Đông-Tây” từ góc nhìn của Giáo sư Đặng Anh Đào. Tác giả: Trần Văn Sáng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tc Nhật Lệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 5(158). Trang: tr.59-62. Năm 2008.
(Jan 26 2016 11:11AM)
[25]Bài báo: “Biểu trưng của mùa xuân trong thơ ca”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ & Đời Sống
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 6(140). Trang: tr.32-37. Năm 2007.
(Jan 25 2016 11:35PM)
[26]Bài báo: “Cơ sở lập luận trong Tuyên ngôn Độc lập”. Tác giả: Trần Văn Sáng. tạp chí Sông Hương. Số: số 9. Trang: tr.3-7. Năm 2007. (Jan 25 2016 11:37PM)
[27]Bài báo: "Tuyên ngôn độc lập, nhìn từ lí thuyết lập luận”. Tác giả: Trần Văn Sáng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. TC Huế Xưa & Nay. Số: số 5. Trang: tr.2-6. Năm 2007. (Jan 25 2016 11:33PM)
[28]Bài báo: “Vài nét về nghệ thật câu đối”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Huế Xưa & Nay. Số: số 73. Trang: tr.88-92. Năm 2006. (Jan 25 2016 11:30PM)
[29]Bài báo: “Đặc điểm về cấu trúc và nguồn gốc của tín hiệu thẩm mĩ trong văn học”. Tác giả: Trần Văn Sáng. Tc Nhật Lệ. Số: số 9(126). Trang: tr.42-47. Năm 2005. (Jan 25 2016 11:28PM)
[30]Bài báo: “Một số vấn đề về biểu trưng và ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ trong văn học”. Tác giả: Trần Văn Sáng. Tc Nhật Lệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 9(126). Trang: tr.42-47. Năm 2005.
(Jan 25 2016 11:25PM)
[31]Bài báo: “Tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ với tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ & Đời Sống. Số: số 12 (110). Trang: tr.15-19. Năm 2004. (Jan 25 2016 11:22PM)
[32]Bài báo: “Về việc nghiên cứu nghệ thuật ngôn ngữ ca dao hiện nay”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Ngôn ngữ & Đời Sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 3 (101). Trang: tr.11-14. Năm 2004.
(Jan 25 2016 11:18PM)
[33]Bài báo: “Chí Phèo - Nhân vật bi kịch tăng tiến điển hình”. Tác giả: Trần Văn Sáng. tạp chí Văn. Số: số 16. Trang: tr.128-130. Năm 2004. (Jan 25 2016 11:20PM)
[34]Bài báo: “Nhớ Người muôn năm cũ”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Khoa học- Đại học Huế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1+2. Trang: tr.68-69. Năm 2003.
(Jan 25 2016 11:14PM)
[35]Bài báo: “Bút pháp đặc tả lãng mạn và bi tráng trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng”. Tác giả: Trần Văn Sáng. Tc Nhật Lệ. Số: số 5(98). Trang: tr.62-64. Năm 2003. (Jan 25 2016 11:16PM)
[36]Bài báo: “Đọc lại Ông Đồ, nhớ người muôn năm cũ”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC Cửa Việt. Số: 01(101). Trang: tr.83-86. Năm 2003. (Jan 25 2016 11:11PM)
[37]Bài báo: “Mùa xuân chín, một triết lý nhân sinh”. Tác giả: Trần Văn Sáng. TC khoa học Đại học Huế. Số: số 1 (34+35). Trang: tr.46-47. Năm 2002. (Jan 25 2016 11:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 26 2016 12:45PM)(Jan 26 2016 12:48PM)(Jan 26 2016 12:43PM)
[1]Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Văn hóa-Văn nghệ. Năm 2014.
[2]Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học xã hội. Năm 2014.
[3]Dòng riêng giữa nguồn chung: 30 năm lí luận và phê bình văn học Thừa Thiên Huế Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nxb Thuận Hóa. Năm 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn