Trần Văn Thái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 681 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Thái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/01/1984
Nơi sinh: Krông Pa - Gia Lai
Quê quán Tuy An - Phú Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Lĩnh vực NC: Triết học, Các tác phẩm kinh điển
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ Cơ bản, Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 10/2007 - 02/2008: Giáo viên, Tổ trưởng tổ Chính trị, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Đông;
- 3/2008 - 3/2020: Giảng viên, Bộ môn Xã hội - Nhân văn, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn;
- 4/2020 - nay: Giảng viên, Tổ Cơ bản, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tam giáo và sự vận dụng những nội dung cơ bản để giáo dục đạo đức cho sinh viên. Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Mã số: CHV-GV-17-03. Năm: 2018. (Jun 25 2020 2:55PM)
[2] Đề tài Khác: Khảo sát hoạt động đào tạo kỹ năng mềm tại Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn và một số giải pháp đặt ra. Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Mã số: KCB-17-64. Năm: 2017. (Jun 27 2020 1:38PM)
[3] Đề tài Khác: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về phân công lao động, vai trò và ý nghĩa của nó hiện nay. Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Mã số: KCB-16-26. Năm: 2016. (Jun 27 2020 1:36PM)
[4] Đề tài Khác: Tìm hiểu sự chuyển biến trong nhận thức đối với CNTB qua tác phẩm "CNTB phiên bản 3.0 - hướng dẫn cách giành lại công sản". Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Mã số: KCB-15-04. Năm: 2015. (Jun 27 2020 1:33PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Triết học). Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Mã số: CHV-GV-13-03. Năm: 2014. (Jun 25 2020 2:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn về một số vấn đề có tính phương pháp luận trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin. Tác giả: Trần Văn Thái. Tạp chí Khoa học, ĐH Đồng Tháp, ISSN: 0866-7675. Số: 39 (08-2019). Trang: 57-65. Năm 2019. (Jun 25 2020 3:06PM)
[2]Bài báo: Trao đổi thêm về phương pháp đánh giá giúp nâng cao năng lực sinh viên. Tác giả: Trần Văn Thái - Phạm Thị Mai Phương. Hội thảo Khoa học giáo dục và Công nghệ CEST 2017, Quản trị trường học: Truyền thống và hiện đại. Số: ISBN: 978-604-80-2642-4. Trang: 66-70. Năm 2017. (Jun 25 2020 3:02PM)
[3]Bài báo: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin: cơ sở lý luận và phương pháp luận của nó. Tác giả: Trần Văn Thái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659. Số: 12. Trang: 86-91. Năm 2017. (Jun 25 2020 3:04PM)
[4]Bài báo: Giúp sinh viên hiểu rõ bước chuyển từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính trong lý luận nhận thức. Tác giả: Trần Văn Thái. Tập san Khoa học & Giáo dục. Số: 05. Trang: 115-120. Năm 2016. (Jun 27 2020 1:55PM)
[5]Tham luận: Sự lệch chuẩn trong định hướng giá trị thẩm mỹ ở một bộ phận giới trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và giải pháp đặt ra. Tác giả: HCHuan - Trần Văn Thái (Đồng tác giả). Hội nghị Khoa học trẻ quốc gia lần I – 2015, “Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới”, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 526-533. Năm 2015. (Jun 25 2020 3:00PM)
[6]Bài báo: Diện mạo mới của CNTB dưới góc nhìn của Peter Barnes. Tác giả: Trần Văn Thái. Tập san Khoa học & Giáo dục. Số: 04. Trang: 111-117. Năm 2015. (Jun 27 2020 1:50PM)
[7]Bài báo: Sự cần thiết của việc áp dụng mô hình khi giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1. Tác giả: Trần Văn Thái. Tập san Khoa học & Giáo dục. Số: 03. Trang: 116-121. Năm 2015. (Jun 27 2020 1:52PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử văn minh thế giới
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên ngành Du lịch khách sạn  FPT Polytechnic DN
[2]Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Khác
 2013 Sinh viên hệ cao đẳng, đại học ngành Thiết kế đồ họa, Du lịch khách sạn  Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn, FPT Polytechnic DN, FU DN
[3]Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Triết học)
Ngành: Khác
 2012 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn
[4]Triết học
Ngành: Khác
 2008 Sinh viên hệ cao đẳng, đại học  Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn, FU DN, VKU
  
 Thông tin khác
  https://scholar.google.com/citations?user=yXtipcoAAAAJ&hl=vi
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn