Trương Văn Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,551

 
Mục này được 16767 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Văn Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1986
Nơi sinh: Đăk Lăk
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3730351; Mobile: 0935739180
Email: truongthanh.tvt@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Văn Thanh. Thành viên: Trịnh Thế Anh, Đỗ Thế Cường, Nguyễn Vinh San. Mã số: Đ2013-03-56-BS. Năm: 2014. (Jun 18 2015 8:56AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Thành viên: Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Vinh San, Trương Văn Thanh. Mã số: Đ2012 - 03 - 14. Năm: 2012. (Apr 6 2013 8:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN- CÔNG CỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tác giả: ThS. Trương Văn Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30. Năm 2020. (Mar 25 2020 5:01PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của ý kiến phản hồi từ người học đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Tác giả: Trương Văn Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 41. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn