Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Trịnh Thế Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Vinh San, Trương Văn Thanh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: Đ2012 - 03 - 14 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
rong những năm gần đây, chất lượng giáo dục đại học đang là vấn đề nóng được xã hội quan tâm, đánh giá. Chính phủ, Bộ giáo dục  Đào tạo, các cơ sở đào tạo Đại học đã và đang sử dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục nói chung và chất lượng Đại học nói riêng như: Xây dựng ISO ở các cơ sở giáo dục Đại học, Xây dựng văn hóa chất lượng, thành lập các Viện, trung tâm về Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học. Và một trong những việc làm thường xuyên của Đảm bảo chất lượng giáo dục đó là lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, người sử dụng lao động và xã hội nhằm có đánh giá chính xác, kịp thời về chất lượng giảng dạy các môn học, chất lượng chương trình đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo,... làm cơ sở quan trọng để Nhà trường xem xét cải tiến chương trình đào tạo và chất lượng các hoạt động tổ chức đào tạo.
Trong các đối tượng được lấy ý kiến phản hồi thì người sử dụng lao động được xem như là người phản biện cuối cùng t rong một chu trình đào tạo. Ý kiến của người sử dụng lao động cho chúng ta biết sản phẩm đào tạo ra có đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội hay không.
Nắm bắt được vấn đề trên cùng với thực tế đào tạo ở trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng”

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua một bản phân tích thông tin phản hồi và một bản kiến nghị. Kết quả sẽ được chuyển giao cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Từ kết quả nghiên cứu Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm sẽ đưa ra những thay đổi hợp lý trong quá trình đào tạo của đơn vị.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn