Trương Văn Thiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 9575 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Văn Thiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/09/1986
Nơi sinh: Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Quê quán Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực Phẩm; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Công nghệ Thực Phẩm và Đồ uống; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thí nghiệm chế biến lương thực, Thí nghiệm chế biến thịt, cá. Thí nghiệm Hóa sinh, Thí nghiệm Hóa học thực phẩm, Ứng Dụng Tin học trong Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0906636906
Email: tvthien@dut.udn.vn;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ năm 2009 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel. Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Đông. Thành viên: ThS. Trương Văn Thiên, TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn. Mã số: Đ 2015-02-115. Năm: 2015. (Sep 27 2015 4:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng enzyme tách chiết và sản xuất dầu gan mực từ phụ phẩm mực của nhà máy chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Long. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông, PGS.TS. Trần Thị Xô, ThS. Nguyễn Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân, ThS Ngô Thái Bích Vân, KS Võ Công Tuấn, KS Phạm Thị Kim Thảo, ThS Trương Văn Thiên. Mã số: 02.13/CNSHCB. Năm: 2015. (Oct 9 2015 10:47PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitin từ phế liệu chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Đông. Thành viên: Trương Văn Thiên, Phạm Thị Kim Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng. Mã số: Đ2013-02-53. Năm: 2013. (Sep 27 2015 4:32PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trong phân tích một số phụ gia bảo quản thực phẩm. Chủ nhiệm: Trương Văn Thiên. Mã số: T2013-02-74. Năm: 2013. (Jan 21 2015 12:57PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng đông tụ protein đậu nành. Chủ nhiệm: Trương Văn Thiên. Mã số: T2012-02-40. Năm: 2012. (Jan 21 2015 12:59PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thu nhận enzyme glucose oxidase từ Aspergillus niger. Chủ nhiệm: PGS. TS. Đặng Minh Nhật. Thành viên: Trương Văn Thiên, Bùi Viết Cường. Mã số: T2011-02-12. Năm: 2011. (Oct 9 2015 10:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ kefir. Tác giả: Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 96. Trang: 105-109. Năm 2015. (Apr 13 2016 1:15PM)
[2]Bài báo: Sản xuất dầu từ phụ phẩm gan mực bằng phương pháp enzyme để tạo ra chế phẩm dùng trong thức ăn nuôi tôm. Tác giả: Trương Văn Thiên, Võ Công Tuấn, Tạ Ngọc Ly, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Cao Xuân Hữu, Đặng Đức Long. CAESD 2015 ( Conference on Advances in Engineering for a Sustainable Development, Da Nang Viet Nam. Số: 1. Trang: 47-52. Năm 2015. (Apr 13 2016 12:54PM)
[3]Bài báo: Tìm hiểu nhận thức về sản phẩm cà phê của người tiêu dùng trẻ tuổi việt nam . Tác giả: Cao Hoàng Bảo Trân, Vũ Thị Thanh Phương, Trương Văn Thiên, Nguyễn Hoàng Dũng. QMFS 2015 (Quality Management and Food Safety Conference), Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Viet Nam. Số: 53(4B). Trang: 222-228. Năm 2015. (Apr 13 2016 12:52PM)
[4]Bài báo: Khảo sát khả năng sinh iaa của các chủng vi sinh vật phân hủy lông gà và ứng dụng dịch thủy phân lông gà làm chất kích thích sinh trưởng thực vật . Tác giả: Tạ Ngọc Ly, Quách Thị Toán, Trương Văn Thiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 92(7). Trang: 90-93. Năm 2015. (Apr 13 2016 1:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Determination of organic and inorganic compounds in the human body, who is living nearby Hoa Khanh Industrial Park, central of Viet Nam. Authors: Le Phuoc Cuong, Truong Van Thien, Le Thi Xuan Thuy, Gumerov Farid. International Journal of Advanced Research in Chemical Science. No: Volume 2, Issue 9. Pages: 41-51. Year 2015. (Apr 13 2016 12:43PM)
[2]Article: Determination of physical, chemical properties and biological activities of Che day (ampelopsis cantoniensis planch) in Da nang. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Thị Nhiệm Hài, Đoàn Thị Hoài Nam, Trương Văn Thiên. Conference Program Tentative Schedule The 1st International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science (I-CREAMS). No: 1. Pages: 170. Year 2015. (Apr 13 2016 12:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn