Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phần mền tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu Π đốt hỗn hợp than đá và biogas cho các nhà máy tinh bột sắn. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Vang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 109. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 126. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: Tiềm năng ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn. Tác giả: Trần Văn Vang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 121. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng động lực học trong lò lớp sôi khi nhiệt phân nhanh biomass. Tác giả: Phạm Duy Vũ*; Hoàng Dương Hùng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 135. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[5]Bài báo: Một số kết quả bước đầu của nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị chưng cất nước ngọt hiệu suất cao. Tác giả: Trần Thái Duy; TS. Hoàng An Quốc*; TS. Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 16. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tình hình sấy gỗ ở các đơn vị chế biến gỗ miền Trung. Tác giả: Trần Văn Vang
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 36. Trang: 43-49. Năm 2010.
(May 18 2011 9:25AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy gỗ. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 37. Trang: 101-110. Năm 2010. (May 18 2011 9:28AM)
[8]Bài báo: Hệ số trao đổi nhiệt thể tích trong thiết bị sấy phun đối với các sản phẩm giàu đường. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Nguyễn Đức Quang, Trần Văn Vang
marriage affairs open i want an affair
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 74. Trang: 72-76. Năm 2009.
(May 18 2011 9:23AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt. Tác giả: Trần Văn Vang. Hội Nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBK Hà Nội - 10/2006. Số: 10. Năm 2006. (May 26 2011 10:30PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lò hơi kiểu ống nhiệt. Tác giả: Trần Văn vang, Bùi Hải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 54. Năm 2003. (May 18 2011 9:20AM)
[11]Bài báo: - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dụng ống nhiệt trọng trường.. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 43. Năm 2002.
(Dec 31 2010 2:32PM)
[12]Bài báo: - Sử dụng ống nhiệt trong hệ thống điều hoà không khí để tiết kiệm năng lượng. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 44. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:32PM)
[13]Bài báo: Hệ thống điều hoà không khí làm mát bằng nước (water chiller) một giải pháp tối ưu cho nhà cao tầng. Tác giả: Võ Chí Chính, Trần Văn Vang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 4. Trang: 18-20. Năm 2000. (May 18 2011 9:30AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt nhẵn bên trong. Tác giả: Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (May 18 2011 9:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn