Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,264,849

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Đức Quang
Đề tài: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hệ thống sấy phun các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội

 2008

 2012

[2]Nguyễn Thành Thuận
Đề tài: Nghiên cứu cải tiến công nghệ đốt khí Biogas trong các lò dầu truyền nhiệt

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[3]Nguyễn Thành Sơn
Đề tài:

Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Vũ Vĩnh Phúc
Đề tài:

Nghiên cứu phương pháp xác định gỗ sấy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Nguyễn Công Vinh
Đề tài:

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tách nước trong không khí ẩm bằng phương pháp làm lạnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Bùi Huy Phương
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sấy một số loại gỗ gỗ thông dụng tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn