Tạ Văn Viễn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,917

 
Mục này được 34021 lượt người xem
Họ và tên:  Tạ Văn Viễn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/08/1958
Nơi sinh: Hiệp Hoà, Bắc Giang
Quê quán Hiệp Hoà, Bắc Giang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - KTNN; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: GD Giá trị & KN sống; GD Gia đình; GD Giới tính - SKSS; Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841631; Mobile: 0913416012
Email: tavienbg@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Tốt nghiệp đại học tại ĐHSP1 Hà Nội (1981), thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Vinh (1998).

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1982–1994). Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Phòng Đào tạo &Công tác sinh viên, Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị (từ 2005 đến nay).

Giảng dạy các chuyên ngành: Hướng nghiên cứu chính:

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn