Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,678

 Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế; Số: Tập 76A, số 7 (2012);Từ->đến trang: 5-12;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lý hoạt động dạy (QLHĐD) môn mỹ thuật có tầm quan trọng rất lớn đối với dạy học (DH) ở bậc tiểu học. QLHĐD môn mỹ thuật là nâng cao chất lượng giáo dục mỹ thuật và còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS) tiểu học. Với tầm quan trọng này đòi hỏi công tác QLHĐD môn mỹ thuật của Hiệu trưởng cần phải thực hiện các biện pháp quản lý đầy đủ các khâu của hoạt động dạy của GV... Bài báo này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những hạn chế và thúc đẩy công tác QLHĐD môn mỹ thuật của Hiệu trưởng ở các trường tiểu học nói chung thông qua việc khảo sát trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn