Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo trình Giáo dục học
Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải; Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản TT và TT; Mã số: 1944-2020/CXBIPH/1-69/TTTT ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Giáo trình dành cho sinh viên, học viên nhóm ngành 1 (đào tạo giáo viên)

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn