Trịnh Xuân Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,559

 
Mục này được 17067 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Xuân Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/10/1988
Nơi sinh: Vĩnh Phúc - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
Quê quán Vĩnh Phúc - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: Trường Đại học Inje
Dạy CN: Sức bền vật liệu Cơ Kỹ thuật Cơ Lý thuyết Nguyên lý máy Quản lý bảo trì công nghiệp
Lĩnh vực NC: Electrical Discharge Machinning and Laser Process
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. 10/2011 – 11/2012: Trợ giảng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
2. 11/2012 – 8/2014: Giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
3. 08/2014 – 08/2016: Theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Inje – Hàn Quốc
4. 08/2016 – 08/2020: Theo học Tiến sĩ tại Trường Đại học Inje – Hàn Quốc
5. 08/2020 – nay: Giảng viên tại Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhanced performance of perovskite solar cells via laser-induced heat treatment on perovskite film. Authors: Xuan-Long Trinh, Nguyen-Hung Tran, Hyunwoong Seo, Hyun-Chul Kim. Tạp chí Solar Energy. No: 206. Pages: 301-307. Year 2020. (Nov 24 2020 8:39AM)
[2]Article: Fully solution-processed perovskite solar cells fabricated by lamination process with silver nanoparticle film as top electrode. Authors: Xuan-Long Trinh, Hyun-Chul Kim. Tạp chí Energy Reports. No: 6. Pages: 1297-1303. Year 2020. (Nov 24 2020 8:44AM)
[3]Presentations: Fully solution-processed perovskite solar cells fabricated by lamination method. Authors: Xuan-Long Trinh, Hyun-Chul Kim. International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing (PRESM2019). Pages: 10-15. Year 2019. (Nov 24 2020 9:04AM)
[4]Article: Large area controllable ITO patterning using micro-EDM and electrochemical etching. Authors: X. L. Trinh, T. H. Duong, H. C. Kim. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No: 89. Pages: 3681-3689. Year 2017. (Aug 25 2016 3:41PM)
[5]Presentations: A study on the combination of micro-electrical discharge machining and electrochemical etching for ITO patterning. Authors: Xuan-Long Trinh, Thanh-Hung Duong, Hyun-Chul Kim. The 17th International Symposium on Aerospace Technology & Manufacturing Process (ISATMP-17,2017). Pages: 67. Year 2017. (Nov 24 2020 8:52AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Research Award

 Kỹ thuật

 2020

 2020-2

 Inje University, Korea

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguyên lý máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2021 Sinh viên năm 2, 3  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Sức bền vật liệu
Ngành: Cơ học
 2012 Sinh viên năm 2, năm 3 các ngành Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Xây dựng, Thủy lợi thủy điện..  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[3]Cơ học Kỹ thuật
Ngành: Cơ học
 2012 sinh viên năm 2, 3  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn