Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo thân dao phay ghép mảnh bằng công nghệ CAD/CAM/CNC
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Phạm Thế Nhân*; ThS. Trần Minh Thông; ThS. TRẦN PHƯỚC THANH; PGS.TS. Trần Xuân Tùy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 64;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để gia công một số loại thân dao phay sử dụng trên máy CNC. Trong đó, giới thiệu tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC, quá trình thiết kế và lập trình gia công thân dao phay ghép mảnh trên phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5.0 được thực hiện. Việc chế tạo thử nghiệm sản phẩm đã đạt được kết quả tương đối giống nhau về biên dạng, kích thước đường kính sau khi lắp mảnh cắt cũng như độ chính xác gia công sau khi gia công thử nghiệm các mẫu thử so sánh với dao phay chuẩn của các hãng. Sản phẩm sẽ góp phần thay thế một số dụng cụ cắt nhập khẩu như các hãng Mitsubishi, Sandvik Coromant, Ceratizit, Kyocera, Seco…), đồng thời giảm chi phí đầu tư dụng cụ cắt cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cơ sở đào tạo nghề.
ABSTRACT
This paper presents the application of CAD/CAM/CNC technology to manufacture some kinds of body of milling cutter used on CNC machines. Based on the overview concepts of CAD/CAM/CNC, process of design and programming to manufacture body of milling cutter on Pro/Engineer Wildfire 5.0 software is done. The prototype products have achieved similar result of profile, diameter after installing inserted blade as well as precision of testing cutting process of some samples compared to the standard milling cutter of some famous manufacturers. Products will contribute to replacing some imported cutting tools (such as Mitsubishi, Sandvik Coromant, Ceratizit, Kyocera, Seco...), while reducing the investment cost of cutting tools for manufacturing factories as well as vocational training institutions
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn