Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của bàn máy CNC truyền động bằng động cơ thủy lực khi ứng dụng điều khiển PID và PID mờ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ toàn Quốc về Cơ khí, lần thứ III; Số: ÍBN: 978-604-67-0061-6;Từ->đến trang: 1324 đến 1328;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, ở Việt Nam các máy CNC đang được sử dụng rộng rãi, trong đó có nhiều loại máy mà bàn máy được thiết kế truyền động bằng động cơ thủy lực. Chất lượng động lực học của cụm bàn máy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của thiết bị nên vấn đề này được các nhà thiết kế máy hết sức quan tâm. Bài báo này giới thiệu nghiên cứu đáp ứng quá độ về điều khiển vị trí của bàn máy CNC khi tính đến giá trị mômen quán tính khối lượng của rôto động cơ thủy lực và giá trị mômen quán tính khối lượng của cụm bàn máy và vít me bi. Để nghiên cứu đáp ứng quá độ của hệ chúng tôi ứng dụng bộ điều khiển PID và PID mờ và được mô phỏng bằng phần mềm Matlab/Simulink. Từ kết quả mô phỏng của hai bộ điều khiển trên, có thể so sánh để lựa chọn bộ điều khiển phù hợp.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

The CNC machines are now widely used in Vietnam. Also, there is a wide range of machines whose tables are designed with hydraulic motor transmission. The quality of table dynamics directly affects the quality of processing, so this is the major concern of all machine designers. This article will introduce the research on excessive response of position controlling CNC table transmission when calculating the value of momentum mass inertia of the hydraulic motor and the value of momentum mass inertia transmitted from the table to ballscrew. In order to control this system, we are doing a research on the application of PID and PID Fuzzy controller, using the software Matlab/Simulink to study the simulative excessive response of the system as controlling PID and PID Fuzzy. We can compare the quality of system based on such parameter as response time, the excess and position error accordingly.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn