Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phát điện gió trục đứng, phục vụ cho hộ dân vùng hải đảo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Minh Thông, Dương Tấn Quang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 12 (61) quyển 2;Từ->đến trang: 131 đến 137;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phát điện gió trục đứng công suất nhỏ phục vụ cho hộ gia đình ở các vùng ven biển và hải đảo. Trên cơ sở nguyên lý động lực học dòng khí và đặc tính động học của biên dạng airfoil, nguyên lý nâng, đẩy trên cánh quạt để nghiên cứu quan hệ giữa các thông số hình học airfoil với hệ số nâng, kéo trên cánh quạt và hệ số công suất của turbine. Từ kết quả trên nhóm nghiên cứu đã giải quyết được vấn đề về công nghệ chế tạo turbine và đề xuất những phương án tối ưu để đạt được công suất cực đại. Đồng thời, thực hiện tích hợp việc chuyển dòng điện xoay chiều từ máy phát thành dòng một chiều để lưu trữ trong acquy và từ điện một chiều chuyển thành điện xoay chiều cung cấp điện thắp sáng và các thiết bị gia dụng trong hộ gia đình.

ABSTRACT
This paper describes the result of researching and manufacturing a vertical axis wind turbine with a small performance, supplied for households in the island regions. Basing on aerodynamics principles and dynamic characteristics of an airfoil profile, the lift and thrust principal of blade are explained, the relation between the geometric features of airfoil and lift, thrust, performance coeffience is also analysed. From the result, the group have solved successully a technical problem, which help to build a design and manufacture the process of a turbine and propose optimal approaches to gain the maximum performance. The formed alternating current is rectified to direct current by alternator, stored on an accumulator, before retransforming to altenating current supplied for the needs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn