Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu điều khiển thiết bị tập phục hồi chức năng cổ tay khi sử dụng cơ cấu PAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy1, Đào Minh Đức 2
Nơi đăng: kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ toàn Quốc về Cơ khí, lần thứ IV; Số: ISN:978-604-73-3691-3;Từ->đến trang: 812 đến 818;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, hầu hết các bệnh viện, để điều trị phục hồi chức năng chân tay cho các bệnh nhân bị chấn thương thường được tập theo các bài tập có sự hỗ trợ của các nhân viên y tế mà chưa có thiết bị hỗ trợ tích cực. Để giảm thời gian phục vụ của nhân viên y tế và chủ động cho việc luyện tập của bênh nhân, chúng tôi đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị tập phục hồi chức năng cổ tay tự động khi sử dung cơ cấu cơ bắp nhân tạo khí nén PAM (Pneumatic Artificial Muscle). Bài báo này giới thiệu việc nghiên cứu để chế tạo thiết bị trên. Trong đó, thiết lập các phương trình động lực học của cơ cấu, các phương trình cân bằng lưu lượng và áp suất trong van servo và trong cơ cấu PAM, nghiên cứu mô phỏng đáp ứng động lực học của hệ bằng phần mềm Matlab. Thiết kế, chế tạo thiết bị, khi sử dụng các cảm biến đo các thông số cơ bản của cơ cấu, kết quả đo của bài tập được lưu dưới dạng đồ thị trên máy vi tính. Từ đó, có thể nghiên cứu thực nghiệm khả năng phục hồi của bệnh nhân.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Today, most of the hospital, to treat limb rehabilitation for trauma patients are usually grouped according to the exercises with the support of the medical staff but no supportive devices pole. To reduce the service life of healthcare workers and for the training initiative of the patient, we have research and manufacturing facility for wrist rehabilitation automatic when using artificial muscle structure Pneumatic PAM (Pneumatic Artificial Muscle). This paper introduces the research to fabricate devices. In particular, set the equation of structural dynamics, the balance equations of flow and pressure in the valve servo and PAM structure, simulation studies to meet the dynamics of the system by software Matlab. Design, manufacturing equipment, using sensors that measure the basic parameters of the structure, measuring results of the exercise is saved as a graph on the computer. Since then, can empirical resilience of patients
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn