Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu công nghệ thiết kế ngược để chế tạo các chi tiết có biên dạng đặc biệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Nhật Thư*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(98).2016;Từ->đến trang: 80;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế và chế tạo theo phương pháp truyền thống là xuất phát từ nhu cầu tới ý tưởng, từ đó phác thảo bản vẽ sau đó gia công thử nghiệm và kiểm tra, đây là quy trình thiết kế thuận. Quy trình thiết kế thuận phù hợp đối với chi tiết hoàn toàn mới. Còn đối với việc thiết kế lại chi tiết đã có sẵn có độ phức tạp thì thiết kế thuận tốn nhiều thời gian với độ chính xác không cao. Để khắc phục hạn chế này của thiết kế thuận, công nghệ thiết kế ngược đã mang lại kết quả tốt hơn. Bài báo này trình bày về công nghệ thiết kế ngược, cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị số, các công cụ CAD/CAM/CNC, công nghệ thiết kế ngược được thực hiện hoàn chỉnh và cho kết quả với độ chính xác biên dạng cao đáp ứng nhu cầu thực tế về thiết kế, chế tạo và phát triển sản phẩm tại các nhà máy, doanh nghiệp ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
ABSTRACT
Traditional designing and manufacturing derives from needs to ideas based on which drawings are sketched, tried out and looked over. This is called forward designing procedure, which is suitable for completely new details. This procedure when applied for available complicated details wastes a lot of time with low accuracy. To solve this problem, counter-designing technology brings about better results. This article represents counter-designing technology with the support of digital devices and CAD/CAM/CNC tools. The technology is performed completely with a high profile accuracy, meeting the practical needs of designing, manufacturing and developing products at factories and enterprises in the Central Region-Highlands.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn