Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy tiện khi trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Ngọc Hải*; PGS.TS. Trần Xuân Tùy; Nguyễn Thượng Lý
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 26;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Truyền động và điều khiển tự động hệ thống thủy lực trong các máy gia công cắt gọt kim loại hiện nay đang được ứng dụng mạnh ở các nước công nghiệp. Đặc biệt trong cuộc “Cách mạng công nghiệp 4.0” đã và đang xâm nhập vào thị trường Việt Nam, tạo thách thức không nhỏ với các nhà sản xuất và các nhà khoa học ở trong nước. Hiện nay, truyền động cho trục chính máy công cụ chủ yếu là hệ truyền động điện mà chưa quan tâm ứng dụng hệ truyền động bằng thủy lực. Bài cáo này trình bày kết quả ứng dụng hệ truyền động trục chính cho máy tiện bằng động cơ thủy lực, điều khiển tốc độ bằng van tỷ lệ. Đánh giá chất lượng của hệ truyền động trục chính qua chỉ tiêu độ nhám bề mặt của chi tiết công, trong đó hệ truyền động trục chính tham chiếu là động cơ điện ba pha, điều khiển tốc độ bằng bộ biến tần. Từ đó, đề xuất khả năng ứng dụng hệ truyền động thủy lực trên trục chính các máy công cụ truyền thống và các máy công cụ CNC.
ABSTRACT
Drive and control of hydraulic systems in metal cutting machines are now being widely used in industrial countries. Furthermore, the “Industrial Revolution 4.0” has been entering into Vietnamese market, posing a huge challenge for manufacturers and scientists. Nowadays, drive systems on universal machines’ spindles are mainly electric drives, not hydraulic ones. This paper presents the results of the application of spindle speed for turning lathes by a hydraulic motor that is controlled by proportional valves. Also, for evaluation of the quality of the spindle drive system through the sample’s surface roughness, for reference, a three-phase electric motor is used to control spindle whose speed is controlled by inverters. From the results, the authors propose the possibility of applying hydraulic drives on conventional machines’ and CNC’s spindles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn