Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 - Mô hình điều khiển vị trí hệ điều khiển tự động thuỷ lực khi sử dụng Proprotional-valve, Tạp chí Khoa học và Công nghệ của các trường ĐH kỹ thuật, 1999.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp Chí KH &CN của ctruuwờng Đại học Kỹ thuật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn