Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng thiết bị NC đặc trưng ĐLH của hệ điều khiển tự động thủy lực khi sử dụng van-servo DB 62-Parker
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Xuân Tùy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ của các trường ĐH kỹ thuật; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1997
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
 
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn