Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu động lực học của cụm bàn dao máy CNC điều khiển bằng động cơ một chiều, khi tính đến biến dạng đàn hồi của vít me bi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Trần Đình Sơn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo khoa học, kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
 
ABSTRACT
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn