Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển Turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Hoàng Tiến Phượng
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 8;Từ->đến trang: 47 đến 51;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Turbine hời trong hệ thống thu hồi nhiệt dư của nhà máy xi măng dùng để quay máy phát điện để sản xuất điện năng. Chất lượng dòng điện của máy phát càng cao khi tần số càng ổn định, nghĩa là tốc độ quay của máy phát phải ổn định. Để điều khiển van hơi cung cấp hơi cho Turbine chúng tôi sử dụng hệ thống điều khiển tự động thủy lực. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về mô hình điều khiển, ổn định tốc độ của Tu rbine hơi theo phương pháp điều khiển mờ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn