Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu điều khiển vị trí Xylanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo

Tóm tắt
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Đào Minh Đức, Lê Thị Thùy Trâm
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Khoa học- Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6 (VCM2012); Số: ISBN 978-604-62-0763-5;Từ->đến trang: 436-442;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, khí nén được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị công nghiêp, tuy nhiên hầu hết các thiết bị sử dụng khí nén đều điều khiển theo Lôgíc. Bài báo này giới thiệu việc nghiên cứu mô hình điều khiển vô cấp vị trí của Xylanh khí nén, thiết lập các phương trình động lực học trong Van tỷ lệ, cụm Xylanh–Pittông và áp dụng bộ điều khiển PID và Fuzzy để điều khiển hệ thống. Trong đó, sử dụng phần mềm Matlab để nghiên cứu mô phỏng đáp ứng động lực học của hệ khi điều khiển PID và Fuzzy. Đồng thời, sử dụng phần mềm Visual Basic để thiết kế giao diện, kết nối mô hình thực nghiêm với máy vi tính và thu nhận các đáp ứng động lực học của hệ trên máy vi tính.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Today, the compressed air is widely used in industrial production, but most of the pneumatic devicesare controlled by Logic controller. This paper introduces the research and construction of position stepless controller model of the pneumatic cylinder, the setting of dynamic equarions in propotinal valve, Cylinder – Piston, and the application of PID and Fuzzy to control the system. Matlab software is used to simulate the dynamic response of system when applying PID and Fuzzy controller. Also, the Visual Basic software is used to design the interface connected with the actual model and receive dynamic response of the system on the computer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn