Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,277

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Trần Thế Nhân. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Nov 3 2015 9:16AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: B2007-ĐN02-25. Nghiên cứu, thiết kế thiết bị sản xuất tinh cao lanh xuất khẩu, ứng dụng ở khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Trần Ngọc Hải. Mã số: B2007-ĐN02-25. Năm: 2008. (Mar 11 2011 12:29PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: B99-15-37. Nghiên cứu động lực học hệ điều khiển tự động thuỷ lực chuyển động quay. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Mã số: B2005-15-59. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:31PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: B2005-15-59. Nghiên cứu, thiết kế để nâng cao chất lượng của máy ép viên thức ăn chăn nuôi, phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh Miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Mã số: B2005-15-59. Năm: 2007. (Mar 11 2011 12:26PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: B2002-15-15. Nghiên cứu điều khiển quá trình động lực học cụm truyền động Môtơ thuỷ lực - vít me bi tạo chuyển động tịnh tiến. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Mã số: B2002-15-15. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:31PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: B97-15-20. Nghiên cứu đặc trưng động lực học hệ thuỷ lực điều khiển số. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên:  . Mã số: B97-15-20. Năm: 1999. (Dec 31 2010 2:31PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Động lực học hệ thuỷ lực thực hiện chuyển động thẳng. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: . Mã số: DHĐN-1996. Năm: 1996. (Dec 31 2010 2:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn