Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Xuân Tùy; Thành viên:  Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Trần Thế Nhân
Số: T2014-02-119-KN40.6 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
- Nghiên cứu thiết kế kích thước, hình dáng hình học, độ chính xác của 10 loại dao phay ghép mảnh dùng trong các máy phay CNC.
- Lập quy trình công nghệ chế tạo.
- Lập trình và chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC trên CNC 6 trục.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Gia công thực nghiệm và đối chiếu kết quả so với dao các hảng sản xuất nước ngoài
xác định  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC.
- Chất lượng tương đương với dao của nước ngoài.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

- Sản phẩm sử dụng trong các máy phay CNC.
- Thực hiện thương mại.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn