Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 B97-15-20. Nghiên cứu đặc trưng động lực học hệ thuỷ lực điều khiển số
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trần Xuân Tùy
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:   
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B97-15-20 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
 
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn