Trương Thị Vân Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,094

 
Mục này được 21853 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Vân Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoà Khương, Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Tại: Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Japanese Management); Tại: Yokohama National University (Đại học Quốc lập Yokohama)
Dạy CN: QTKD Thương mại, QT Marketing, Truyền thông Marketing, Digital Marketing (Marketing số)
Lĩnh vực NC: CRM, Customer Behavior, Communication, Place Branding
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing, 71 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7/2008 - tháng 9/2008: Chuyên viên PR và Marketing - Ban Marketing miền Trung, Techcombank CN Đà Nẵng;

9/2008 - tháng 7/2015: Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch (sau là Khoa Thương mại), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Shute - Đài Loan (2013);

8/2015 đến tháng 6/2016: Giảng viên, Trưởng ban Truyền thông Khoa Marketing, Ban Truyền thông dự án khởi nghiệp do Irish Aid tài trợ (Startup Runway mùa đầu tiên), Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng;

6/2016 đến tháng 9/2017: Giảng viên Khoa Marketing, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng;

10/2017 đến tháng 1/2022: Giảng viên Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng; Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên về Place Branding (Chương trình Quản trị Nhật Bản, Viện Khoa học Xã hội Quốc tế Sau Đại học, Đại học Quốc lập Yokohama, Nhật Bản) năm 2020;

1/2022 đến nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển thương hiệu Thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Huy. Thành viên: ThS. Trương Thị Vân Anh (Thư ký), PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. Trần Xuân Quỳnh, ThS. Đỗ Việt Hồng. Mã số: B2016-DNA-14-TT. Năm: 2018. (Jun 6 2019 6:51PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Trường Đại học của học sinh Trung học phổ thông tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Vân Anh. Mã số: T2016- 04-02. Năm: 2016. (Jun 6 2019 6:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khả năng phục hồi sau khủng hoảng của điểm đến du lịch Hội An. Tác giả: Trương Thị Vân Anh, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Kỷ yếu Hội thảo Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vùng Trung bộ. Số: Th. 12. Trang: 61-78. Năm 2021. (Jan 24 2022 1:41AM)
[2]Bài báo: Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 6(04). Trang: 1-8. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:03AM)
[3]Bài báo: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo, Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Marketing tại Việt Nam từ Lý thuyết đến thực tiễn. Số: ISBN: 978-604-65-3031-2. Trang: 341-351. Năm 2017. (Jun 6 2019 7:03PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của Chất lượng dịch vụ Công đến Sự hài lòng khách hàng tại Sở Tài chính Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Vân Anh, Trần Văn Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Thống kê và Tin học Ứng dụng (NCASI). Số: ISBN 978-604-84-1862-5. Trang: tr.401-413. Năm 2016. (Jun 6 2019 7:01PM)
[5]Bài báo: Liên kết phát triển kinh tế dựa trên việc phát triển ngân hàng điện tử: Cách tiếp cận từ mô hình chấp nhận công nghệ TAM. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. Số: Tháng 4. Trang: 295-306. Năm 2009. (Apr 3 2016 5:50PM)
[6]Bài báo: Mô hình nghiên cứu chấp nhận e-banking tại Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 362. Trang: 40-47. Năm 2008. (Apr 3 2016 5:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Gender stereotypes in Advertising: Vietnam Lunar New Year video advertisements. Authors: Van-Anh T. Truong, Phuong T. Nguyen. Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021. No: ISBN 978-604-55-7883-4. Pages: 873-885. Year 2021. (Jun 15 2021 8:28PM)
[2]Article: Social Proof and Projected Brand Image: Reactions of Citizens and Government in Pandemic. Authors: Van-Anh T. Truong, Ky-Minh Do. Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021. No: ISBN 978-604-55-7883-4. Pages: 886-898. Year 2021. (Jun 15 2021 8:37PM)
[3]Article: Determinants of wearable healthcare technology usage in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong and Quoc Bao Truong-Dinh. Vo, N.D., Lee, O.J., Bui, K.H.N., Lim, H.G., Jeon, H.J., Nguyen, P.M., Kim, J.T., Tuyen, B.Q., Jung, J.J., Vo, T.A. (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence (Computing4Human 2021). CEUR Workshop Proceedings, Da Nang, Vietnam (Oct 2021). No: ISSN 1613-0073). Pages: 120-128. Year 2021. (Jan 24 2022 12:29AM)
[4]Article: Understanding Consumer using Behavior toward Wearable Technology in Healthcare. Authors: Truong Dinh Quoc Bao, Van-Anh T. Truong. ACBES Handbook: The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies. No: ISBN:978-604-922-989-3. Pages: 89. Year 2021. (Jan 24 2022 12:51AM)
[5]Article: Is a Livable City Associated with a Suited Place for Higher Education? The Case of Danang City, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. ACBES Handbook: The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies. No: ISBN: 978-604-922-989-3. Pages: 124. Year 2021. (Jan 24 2022 12:55AM)
[6]Article: Cultural tourism and city branding in the connected age: The case of cities in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), ISSN 0127-2713, DOI: 10.17576/pengurusan-2020-58-01. No: Vol. 58. Pages: 3-14. Year 2020. (Jun 22 2020 11:59AM)
[7]Article: Universities and Cities: The Role of Vietnam Higher Education Institutions in City branding. Authors: Van-Anh T. Truong. 横浜国際社会科学研究 (Yokohama Journal of Social Sciences), ISSN 1346-0242, DOI: 10.18880/00012900. No: Vol. 24 (Issue 3). Pages: 99-113. Year 2020. (Oct 5 2019 9:27AM)
[8]Article: Using Concept Mapping to Explore the Brand Association Network of a Higher Education Destination: The Case of Danang city, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Ngoc B. Vu. Proceedings of the International Conference on Business and Finance: Accounting, Business and Management, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics. No: ISBN 978-604-922-764-6. Pages: 89-98. Year 2019. (Jun 6 2019 7:11PM)
[9]Presentations: The Role of Experiential Education in City Branding: The Field Trip in Son Tra mountain, Danang. Authors: Van-Anh T. Truong, Trang T. Le. Proceedings of The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies. Pages: 19. Year 2019. (Sep 21 2019 11:34AM)
[10]Article: Toward a knowledge city from perspectives of Japanese cities: Implications for Danang, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Huong T. Trinh. Proceedings of the International Conference on Management and Business - COMB 2019, 6th December, Danang Publishing House. No: ISBN 978-604-84-4583-6. Pages: 345-357. Year 2019. (Nov 16 2019 11:44AM)
[11]Article: Applying the Zaltman Metaphor Elicitation Technique on Understanding Place Image: Danang – the livable city of Vietnam in the minds of students. Authors: Van-Anh T. Truong. Journal of Asian Business and Economic Studies, DOI: 10.1108/JABES-02-2019-0013. No: Vol. 27 (Issue 2). Pages: 153-173. Year 2019. (Oct 25 2019 8:58AM)
[12]Article: The role of Culture in Brand Identity formation: The Case of Danang city, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Proceedings of the 4th Annual Conference of the International Place Branding Association (IPBA), 27-29 November, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Volos, Greece. No: 978-618-84403-2-6. Pages: 386-401. Year 2019. (Oct 5 2019 9:48AM)
[13]Presentations: City branding through online travel information search: cases of culture-led cities in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Proceedings of Asian Conference on Business and Economics Studies, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics. Pages: 104-118. Year 2018. (Jun 6 2019 7:05PM)
[14]Article: Cultural tourism and City branding in a Digital era: A Search Pattern Analysis of three tourist cities in Central Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Huong T. L. Pham. Proceedings of the 2nd International conference Marketing in the Connected Age, Danang Publishing House. No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: pp. 173-185. Year 2018. (Jun 6 2019 7:06PM)
[15]Article: Urban Heritage Image Based on Destination Brand Personality: The Case of Danang City, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Thao-Nguyen D. Nguyen. Proceedings of the 2nd International conference Marketing in the Connected Age, Danang Publishing House. No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: 306-316. Year 2018. (Jun 6 2019 7:08PM)
[16]Article: Determinants of University choice of Vietnam high school students: The role of socializers. Authors: Truong Thi Van Anh. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age. No: ISBN 978-604-84-1836-6. Pages: pp.441-453. Year 2016. (Jun 6 2019 6:55PM)
[17]Article: Online apparel service properties: The case giaybq.com.vn. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Thị Vân Anh, Phan Hải. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age. No: ISBN 978-604-84-1836-6. Pages: pp.300-310. Year 2016. (Jun 6 2019 6:58PM)
[18]Article: Determinants of Customer Relationship Management Performance in Electronic banking sector – The case of banks in Danang city, Vietnam. Authors: Truong Thi Van Anh. 樹德科技大學經營管理研究所學位論文 - 樹德科技大學. No: http://dx.doi.org/10.6829/STU.2013.00008. Pages: 1-103. Year 2013. (Jun 8 2019 8:57AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Kinh tế

 2016

 

 International Conference: Marketing in the Connected Age

[2] Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa

 Kinh tế

 2008

 

 Khoa Thương mại - Du lịch, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[3] Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ

 Kinh tế

 2008

 8578/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

[4] Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Đà Nẵng

 Kinh tế

 2008

 

 Đại học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
[5] Giải Nhì Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC

 Công nghệ thông tin

 2008

 273/QĐKT

 Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen thành tích xuất sắc trong năm 2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[2]Quản trị Thương hiệu
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[3]Marketing điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing căn bản
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 - Sinh viên Đại học hệ Chính quy - Sinh viên Đại học hệ Vừa học vừa làm  - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - Các trung tâm hợp tác Đào tạo từ xa với trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị Quan hệ Khách hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 - Sinh viên Đại học hệ Chính quy - Sinh viên Đại học hệ Vừa học vừa làm  - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Các Trung tâm hợp tác Đào tạo từ xa với trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Thành viên Hiệp hội Thương hiệu Địa phương quốc tế (International Place Branding Association) IPBA  (từ tháng 11/2019).
- Reviewer tạp chí Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF), Malaysia (từ tháng 5/2021).
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn