Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,277

 Nghiên cứu và xây dựng môi trường quản lý, truy cập tài nguyên phục vụ xử lý tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số
Chủ nhiệm:  Văn Đỗ Cẩm Vân; Thành viên:  
Số: T2015-07-04 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Tổng quan về tình hình nghiên cứu xử lý TV và DTTS hiện nay

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tập hợp các công trình và tài liệu xử lý tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số.
- Xây dựng được một môi trường quản lý và khai thác tài nguyên xử lý tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số.
Website quản lý và khai thác tài nguyên xử lý tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số. Phần làm việc của hệ thống gồm hai phần: Phần trích xuất dữ liệu (1), phần giao diện tìm kiếm (2)

Phần (1): là phần trích xuất dữ liệu, phần này chạy crawler để trích xuất dữ liệu. Quá trình cụ thể như sau:Crawler sẽ đọc các thông tin trên các website về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt: http://viet.jnlp.org/, http://vietlp.org, http://vietlex.com,... ,... với độ sâu tùy chọn. Crawler quét tất cả liên kết có trong trang web theo địa chỉ đã cung cấp. Sau đó tiến hành trích xuất tài liệu trên các liên kết nguồn tài nguyên và các từ khóa dò tìm đã cung cấp, duy nhất người quản trị website có quyền sử dụng chức năng này. Sau khi sử dụng chức năng dò tìm, kết quả sẽ hiển thị các liên kết có chứa từ khóa cần dò tìm và các tài liệu là các file *.zip, *.doc, *.pdf , *.ppt sẽ được hiển thị trong giao diện kết quả trích xuất, và người quản trị có thể download các tài liệu được tìm thấy và hiển thị trong kết quả. Phần (2) là phần hiển thị, người dùng có thể đăng nhập để upload tài liệu lên hệ thống theo từng chủ đề. Mỗi tài liệu được upload lên hệ thống có giới hạn về dung lượng. Sau khi tài liệu được upload lên hệ thống, tài liệu được phân loại và tổ chức theo cây thư mục. Đồng thời người dùng có quyền đăng nhập để tìm kiếm và download các tài liệu của hệ thống. Ngoài ra, người dùng có thể đặt các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong hệ thống. Các câu hỏi này được đăng tải bởi người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. Mỗi câu hỏi bao gồm Chủ đề, Nội dung được nhập vào.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn