Phan Thị Bích Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,489

 
Mục này được 15225 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Bích Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/10/1970
Nơi sinh: 
Quê quán Đại Minh- Đại Lộc-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thống kê kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn C; Pháp văn B
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê Tin học; trường Đại học Kinh tế; Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3950885; Mobile: 0905291851
Email: van.ptb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1994-2005: Giảng dạy tại khoa Tài chính - Thống kê trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
2005- nay: Giảng dạy tại khoa Thống kê- Tin học trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá thực trạng phân hóa giàu nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Thị Bích Vân. Thành viên: abortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Mã số: T2009-04-23. Năm: 2010. (May 22 2011 10:09PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: “Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng”.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards. Chủ nhiệm: Phan Thị Bích Vân. Mã số: T03-14-47. Năm: 2006. (May 22 2011 10:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự phân hóa giàu nghèo trong dân cư ở thành phố Đà nẵng. Tác giả: Phan Thị Bích Vân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 6(85)2007. Trang: 29-31. Năm 2007. (May 22 2011 10:12PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thống kê Kinh doanh và Kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Đại học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Thống kê kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh viên chính qui và tại chức
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Nguyên lý thống kê kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên chính qui và tại chức  Trường đại học kinh tế
[4]Thống kê dân số và lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên chính quui và tại chức  Trường Đại học kinh tế
[5]Thống kê du lịch- dịch vụ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Sinh viên chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
[6]Lý thuyết thông tin kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên chính qui và tại chức
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
[7]Thống kê thương mại- Dịch vụ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên chính qui và tại chức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
[8]Dân số và Phát triểnt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên chính qui và tại chức  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn