Trần Hồng Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,496

 
Mục này được 24349 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hồng Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/11/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học New South Wales
Dạy CN: Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán - ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Điện thoại: 836987; Mobile: 0913434449
Email: vanth@due.edu.vn
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2004 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn