Trần Văn Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,033,614

 
Mục này được 14244 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/01/1977
Nơi sinh: Vĩnh Phú
Quê quán Xã Hòa Bắc - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Dạy CN: Giảng dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm về gia công cắt gọt trong cơ khí.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K42/16 Ngô Sỹ Liên - Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 841823; Mobile: 0906449941
Email: tvtien@dut.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 7/2005 đến nay giảng dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm về gia công cắt gọt trong cơ khí tại Xưởng Cơ Khí- Khoa Cơ Khí Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn