Võ Thị Thanh Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,963

 
Mục này được 19658 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thanh Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/1991
Nơi sinh: Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
Quê quán Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0979408017
Email: vanvtt@due.edu.vn; thanhvank6@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 05/2013 đến nay: Công tác tại khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn