Vương Công Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 199 lượt người xem
Họ và tên:  Vương Công Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/03/1987
Nơi sinh: Đồng Hới, Quãng Bình
Quê quán Lệ Thủy, Quãng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Tử- Viễn Thông; Tại: Đại học Bach Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Information and electronic; Tại: Soongsil University
Dạy CN: Digital signal processing, image processing, visible light communication
Lĩnh vực NC: Điện tử, viễn thông và xử lý hình ảnh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0905536553
Email: vcdat@vku.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Wideband and High-Gain Aperture Coupled Feed Patch Array Antenna for Millimeter-Wave Application. Authors: Dat Vuong1, Nam Ha-Van2, Tran The Son1,a). Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ). No: ISSN: 2415-6698. Pages: Page No 559-562. Year 2020. (Oct 12 2020 2:10AM)
[2]Article: Interpixel interference mitigation using differential coding in vehicular visible light communication based image sensor. Authors: Dat Vuong ; Jaejin Lee ; Sun K. Hong ; Won-Yong Shin ; Myungsik Yoo. Institute of Electrical and Electronics Engineers explore. No: ISBN: 978-1-5386-2290-2. Pages: 17732124. Year 2018. (Jun 25 2020 11:37AM)
[3]Article: Interpixel Interference Mitigation in Visible Light Communication Using Image Sensor. Authors: Dat Vuong ; Myungsik Yoo. Institute of Electrical and Electronics Engineers access (IEEE access). No: ISSN: 2169-3536. Pages: 17732124. Year 2018. (Jun 25 2020 11:40AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 28 2020 1:47AM)
[1]HỆ ĐIỀU HÀNH Chủ biên: Vương Công Đạt. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn