Võ Châu Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,259

 
Mục này được 35639 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Châu Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/05/1974
Nơi sinh: Núi Thành - Quảng Nam.
Quê quán Núi Thành - Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật; Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.
Dạy CN: Công nghệ Sinh học Thực vật; Hoá Sinh, Sinh lý thực vật; Công nghệ Sinh học Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng 201, Chung cư A2 (Vũng Thùng), Đường Ngô Trí Hòa, Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905205409
Email: vctuan@ued.udn.vn; vochautuan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2000 đến nay: Giảng viên, khoa Sinh-Môi trường, Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
- Năm 2002-2006: P. Bí thư và Bí Đoàn trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
- Năm 2010-2014: Bí thư chi Bộ; P.Trưởng khoa và Trưởng Bộ môn CNSH, khoa Sinh-Môi trường, Đại học Sư phạm-ĐHĐN
- Năm 2014 đến nay: Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Sinh-Môi trường-Đại học Sư phạm-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn). Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Thành viên: KS. Trần Quang Dần. Mã số: Đ2012-03-17. Năm: 2012. (Jul 24 2012 10:12AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How ) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Thành viên: ThS. Trương Thị Thanh Mai. Mã số: B2010-ĐN03-47. Năm: 2011. (Jan 8 2011 3:29PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy và khảo sát sự tích lũy một số hoạt chất sinh học của tế bào cây nghệ đen trọng hệ lên men 10 lít. Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Thành viên: ThS. Hoàng Tấn Quảng. Mã số: ĐH-2010. Năm: 2010. (Jan 8 2011 5:42PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon đến sự tích luỹ sinh khối tế bào huyền phù cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe). Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Thành viên: CN. Đoàn Hữu Nhật Bình. Mã số: ĐH-2009. Năm: 2009. (Jan 8 2011 5:30PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích lũy sinh khối tế bào cây nghệ đen trong nuôi cấy tế bào huyền phù. Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Thành viên: ThS. Trương Thị Thanh Mai. Mã số: B2007-ĐN03-19. Năm: 2008. (Jan 8 2011 3:23PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ Vetiver. Chủ nhiệm: ThS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Võ Châu Tuấn
ThS. Nguyễn Văn Khánh.
Mã số: B2006-ĐN03-03. Năm: 2007.
(Jan 8 2011 10:43PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn, xạ khuẩn ưa nhiệt có khả năng phân hủy cellulose cao trong đất tại một số địa điểm ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Võ Châu Tuấn. Mã số: T02-16-41. Năm: 2004. (Jan 8 2011 3:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe). Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[2]Bài báo: Nhân giống in vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*; Trần Quang Dần; Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 145. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[3]Bài báo: Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*, Trần Quang Dần, Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 155. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây lan Hoàng long (Coelongyne lawrenceana Rolfe). Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 33-37. Năm 2012. (Mar 12 2013 10:29AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro cây mật nhân (Eurycoma longifolia jack.). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần . Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 126-130. Năm 2012.
(Mar 12 2013 10:38AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến thời gian ủ và chất lượng phân hữu cơ sinh học ủ từ phụ phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(02). Trang: 46-53. Năm 2012. (Mar 12 2013 10:46AM)
[7]Bài báo: Nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn)-Một loài cây thuốc quý . Tác giả: Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Út, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6(47). Trang: 163-169. Năm 2011.
(Nov 23 2011 5:23PM)
[8]Bài báo: Nhân nhanh in vitro cây lan giáng hương (Aerides crassifolia Parish) - Một loài lan rừng có giá trị. Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Song. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 15-20. Năm 2011. (Nov 23 2011 5:35PM)
[9]Bài báo: Cell suspension culture of zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe). Tác giả: Vo Chau Tuan, Vu Duc Hoang, Nguyen Hoang Loc. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 27. Trang: 64-70. Năm 2011.
(Jan 8 2011 7:34PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nhân giống in vitro cây ba kích (Morinda officinalis How). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tư. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Năm 2010. (Jan 8 2011 7:41PM)
[11]Bài báo: Sản xuất curcumin từ tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men 10 lít. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Nguyễn Hoàng Lộc
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Công nghệ Sinh học. Số: 3b. Năm 2010. (Jan 8 2011 7:26PM)
[12]Bài báo: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu chiết xuất từ tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men 10 lít. Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Lộc, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Hoàng Lộc
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Công nghệ Sinh học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3b. Năm 2010.
(Jan 8 2011 7:31PM)
[13]Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Năm 2007.
(Jan 8 2011 6:57PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Văn minh, Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Năm 2007. (Jan 8 2011 6:59PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu khả năng tích lũy một số hợp chất chống oxy hóa trong tế bào dịch huyền phù cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe). Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trương Thị Bích Phượng, Đoàn Thị Hồng Diễm, Võ Châu Tuấn. Hội nghị khoa học sự sống toàn quốc, Qui Nhơn. Năm 2007. (Jan 8 2011 7:23PM)
[16]Bài báo: Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đất bằng thực vật - Hướng tiếp cận và triển vọng. Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Năm 2005. (Jan 8 2011 6:55PM)
[17]Bài báo: Sự phân bố và khả năng sinh chất kháng sinh của một số chủng xạ khuẩn hiếm thuộc chi Micromonospora phân lập từ đất ở Đà Nẵng. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Năm 2004.
(Jan 8 2011 6:53PM)
[18]Bài báo: Ảnh hưởng của Manitol đến động thái tích luỹ Lectin trong nuôi cấy callus lúa (Oryza sativa L.). Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Võ Châu Tuấn, Cao Đăng Nguyên. Tạp chí Công nghệ Sinh học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3b. Năm 2000.
(Jan 8 2011 6:47PM)
[19]Bài báo: Ảnh hưởng của Manitol đến tích luỹ prolin và gluco liên quan đến khả năng điều chỉnh thẩm thấu trong nuôi cấy callus lúa (Oryza sativa L.). Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Võ Châu Tuấn, Lê Thị Thính. Tạp chí Sinh học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3b. Năm 2000.
(Jan 8 2011 6:51PM)
[20]Bài báo: Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định Nitrogen cộng sinh trên cây họ đậu ở một số địa điểm tại Thừa Thiên - Huế. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn. Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế. Số: 11. Năm 1999. (Jan 8 2011 6:35PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu vi khuẩn phân giải Photpho trong đất ở Thừa Thiên - Huế. Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn. Tuyển tập công trình Hội thảo Đa dạng Sinh học Bắc trường Sơn lần thứ 2. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 1999. (Jan 8 2011 6:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Accumulation of sesquiterpenes and polysaccharides in cells of Zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe) cultured in a 10 L bioreactor. Authors: Nguyen Hoang Loc, Vo Chau Tuan, Doan Huu Nhat Binh, Truong Thi Bich Phuong, Tae-Geum Kim and Moon-Sik Yang
. Biotechnology and Bioprocess Engineering. No: 14. Year 2009.
(Jan 8 2011 7:37PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 1997.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 2002.
[3] Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCSHCM. Năm: 2002.
[4] Bằng khen Thành đoàn Tp. Đà Nẵng. Năm: 2003.
[5] Bằng khen của Thành đoàn Tp. Đà Nẵng. Năm: 2004.
[6] Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của TW Đoàn. Năm: 2006.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học đại cương
Ngành: Sinh học
 2005 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Thực vật xử lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2005 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3]Sinh lý học thực vật
Ngành: Sinh học
 2002 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp NCKH sinh học
Ngành: Sinh học
 2002 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[5]Nhập môn Công nghệ Sinh học
Ngành: Sinh học
 2002 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[6]Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2002 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[7]Công nghệ tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2002 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[8]Vi sinh vật xử lý Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2002 Sinh viên Đại học  Đại học Sư Phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn