Võ Đình Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,113,422

 
Mục này được 10613 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Đình Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Vật Lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: University of Nice Sophia Antipolis
Lĩnh vực NC: Recommendation System, Data Analysis, Internet of Data
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2006 đến 2015: chuyên viên Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 2015 đến 8/2017: chuyên viên Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng cổng thông tin thực tế ảo tích hợp nội dung đa phương tiện Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Huy. Thành viên: Võ Đình Nam, Phạm Phương Bình. Mã số: T2018-ĐN01-04. Năm: 2019. (Jan 21 2019 2:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điện toán đa lớp trong mạng di động thế hệ kế tiếp
.
Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. Số: 563. Trang: 103-106. Năm 2018.
(Jan 21 2019 3:14PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma. Tác giả: Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến, Võ Đình Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(59). Trang: 57-62. Năm 2012. (Dec 6 2017 12:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Towards Scalable Recommendation Framework with Heterogeneous Data Sources: Preliminary Results. Authors: Nam D. Vo, Jason J. Jung. The Proceeding of 14th International Conference on Signal Image Technology & Internet based Systems - SITIS 2018. No: 1532-0626. Pages: 623-636. Year 2018. (Nov 2 2018 12:24PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
[2] Giấy khen của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.
[3] Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2018. Năm: 2018.
[4] Bằng khen của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn