Võ Đình Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,056

 
Mục này được 16551 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Đình Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Vật Lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Chung-Ang University
Lĩnh vực NC: Khoa học máy tính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: +842363835345; Mobile: +84983301309
Email: vdnam@ac.udn.vn; vodinhnam@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2006 đến 2015: Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 2015 đến nay: Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng cổng thông tin thực tế ảo tích hợp nội dung đa phương tiện Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Huy. Thành viên: Võ Đình Nam, Phạm Phương Bình. Mã số: T2018-ĐN01-04. Năm: 2019. (Jan 21 2019 2:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kỹ thuật tối ưu trong điện toán đa lớp. Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. Số: 566. Trang: 30-33. Năm 2019. (Sep 30 2019 4:17PM)
[2]Bài báo: Điện toán đa lớp trong mạng di động thế hệ kế tiếp
.
Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. Số: 563. Trang: 103-106. Năm 2018.
(Jan 21 2019 3:14PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma. Tác giả: Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến, Võ Đình Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(59). Trang: 57-62. Năm 2012. (Dec 6 2017 12:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Hit Ratio and Content Quality Tradeoff for Adaptive Bitrate Streaming in Edge Caching Systems. Authors: Nhu-Ngoc Dao; Duy Trong Ngo ; Ngoc-Thanh Dinh ; Trung V. Phan ; Nam D. Vo ; Sungrae Cho ; Torsten Braun. IEEE Systems Journal. No: 8 (20). Pages: 1-4. Year 2020. (Sep 26 2020 1:28PM)
[2]Article: Implicit Stochastic Gradient Descent Method for Cross-Domain Recommendation System. Authors: Nam D. Vo, Minsung Hong, Jason J, Jung. Sensors 2020, 20(9), 2510. No: 9. Pages: 1-16. Year 2020. (May 1 2020 2:26PM)
[3]Presentations: Towards Responsible Tourism in Vietnam: Critical Review and Implications for Future Research. Authors: NP Mai, Nam D. Vo, Quang Long To, Van Toan Dinh. Springer Journal. Pages: 1-17. Year 2019. (Mar 9 2020 9:16PM)
[4]Article: Conceptual Design of Incremental Matrix Consolidation Operation for Recommendation Systems. Authors: Nam D. Vo, Hoang Long Nguyen, Gen Li, Jason J. Jung, David Camacho. The Proceeding of the ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019). No: 978-0-9910576-5-8. Pages: 132-138. Year 2019. (Sep 25 2019 4:20PM)
[5]Article: Corporate Social Responsibilities of Food Processing Companies in Vietnam from Consumer Perspective. Authors: Phuong-Mai Nguyen, Nam D.Vo, Nguyen Phuc Nguyen, Yongshik Choo. Sustainability (SCIE, SSCI). No: 12(1). Pages: 1-17. Year 2019. (Dec 25 2019 7:59PM)
[6]Article: Towards Scalable Recommendation Framework with Heterogeneous Data Sources: Preliminary Results. Authors: Nam D. Vo, Jason J. Jung. The Proceeding of 14th International Conference on Signal Image Technology & Internet based Systems - SITIS 2018. No: 1532-0626. Pages: 623-636. Year 2018. (Nov 2 2018 12:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn