Vũ Đình Ngàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,670

 
Mục này được 24422 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Đình Ngàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/12/1954
Nơi sinh: Thiệu Yên
Quê quán Thiệu Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh vật; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Sinh lý trẻ, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905330267
Email: vdngan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1977–1983). Trưởng Phòng Quản trị-Hành chính Tổng hợp Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1983–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2000 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn