Võ Hoàng Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15649 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hoàng Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/07/1991
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Quốc tế học; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường ĐHNN, số 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3699337; Mobile: 0934.876.88-
Email: vhoanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 7/2013-12/2013: Làm việc hợp đồng tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ;
- Từ tháng 01/2014-12/2014: Giảng viên tập sự tại Khoa Quốc tế học;
- Từ tháng 01/2015 đến nay: Giảng viên tại Khoa Quốc tế học.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn