Võ Hồng Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,864

 
Mục này được 3208 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hồng Tâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/08/1979
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ
Quê quán Tx Tam Kỳ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Nam Đài Loan
Dạy CN: kế toán
Lĩnh vực NC: Kế toán quản trị Phân tích tài chính
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
  01/2001 – 07/2008 Giảng viên khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
08/2008 – 08/2010 Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Nam Đài Loan
09/2010-11/2014 Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
12/2014 – nay Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn