Vũ Minh An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,827

 
Mục này được 12318 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Minh An
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/01/1957
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Ngữ văn
Lĩnh vực NC: Ngữ văn
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Điện thoại: 0511. 3733328; Mobile: 0913.419.678
Email: vman@dce.udn.vn; anvuminh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (1979–1994). Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1994 đến nay). Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cấu trúc và sự hành chức của các yếu tố tình thái trong lời than phiền. Tác giả: . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 48 - 52. Năm 2003.
(Jan 26 2011 5:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn