Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,668

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngành: Ngữ văn
 2011 Lưu học sinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên Sư phạm; Cử nhân Báo chí  Khoa Ngữ văn, ĐHSP - ĐHĐN
[3]Dạy học Làm văn ở nhà trường Phổ thông
Ngành: Ngữ văn
 2009 Học viên lớp Nghiệp vụ Sư phạm  Trung tâm GDTX thuộc Trường ĐHSP - ĐHĐN; Đại học Phú Xuân, Huế
[4]Phương pháp dạy học Làm văn
Ngành: Ngữ văn
 2008 Sinh viên Sư phạm; Cử nhân Văn học  Khoa Ngữ văn, ĐHSP - ĐHĐN
[5]Làm văn
Ngành: Ngữ văn
 1997 Sinh viên Sư phạm; Cử nhân Văn học  Khoa Ngữ văn, ĐHSP - ĐHĐN; Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam
[6]Văn học Việt Nam hiện đại
Ngành: Ngữ văn
 1979 Sinh viên hệ chính quy; Học viên tại chức  Khoa Ngữ văn, Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn