Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,422

 Giáo trình Xây dựng website thương mại điện tử
Chủ biên: Võ Ngọc Đạt; Đồng tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Nơi xuất bản: Lưu hành nội bộ; Mã số: 02/QĐ-CĐVH ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT

Giáo trình xây dựng website thương mại điện tử dùng để giảng dạy cho sinh viên bộ môn thương mại điện tử. Giáo trình này cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản cho sinh viên về kiến trúc mô hình ba lớp, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, các chức năng cơ bản của website thương mại điện tử theo phân hệ khách và phân hệ quản trị, các nhân hóa ứng dụng website. Nội dung của giáo trình được chia làm 9 chương. Các chương được sắp theo trình tự kiến thức, kỹ năng hợp lý.

Chương 1. Tổng quan về website thương mại điện tử

Chương 2. Mô hình ba lớp

Chương 3. Trang master và các trang tin

Chương 4. Chức năng nhập, hiển thị và sửa sản phẩm cho phân hệ quản trị

Chương 5. Tìm kiếm và hiển thị sản phẩm cho phân hệ khách hàng

Chương 6. Chức năng giỏ hàng

Chương 7. Chức năng đăng ký thành viên và đăng nhập khách hàng

Chương 8. Chức năng đơn hàng và user control

Chương 9. Chức năng thống kê và xử lý đơn hàng cho phân hệ quản trị

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn