Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,522

 A deterministic hydrological approach to estimate climate change impact on river flow: Vu Gia-Thu Bon catchment, Vietnam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Duong VO, Philippe GOURBESVILLE, Minh Tue VU, Srivatsan V. RAGHAVAN, Shie-Yui LIONG
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of Hydro-environment Research
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: doi:10.1016/j.jher.2015.11.001;Từ->đến trang: N/A;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn