Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,872

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU ĐỘNG CƠ SERVO KIỂU LỆNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB. Tác giả: TS. Võ Như Tiến*; ThS. Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 68. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[2]Bài báo: Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền Arduino giao tiếp với Matlab-Simulink. Tác giả: Võ Như Tiến, Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5[78]/2014. Trang: 105 - 108. Năm 2014.
(Dec 24 2014 5:08PM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ MÁY ĐIỆN ẢO CHO CÁC NGUỒN PHÁT CÔNG SUẤT NHỎ . Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013. Trang: 709 - 714. Năm 2013. (Nov 24 2013 10:42AM)
[4]Bài báo: Điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo. Tác giả: Lê Kim Anh, Võ Như Tiến, Xin AI. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64)/2013. Trang: 1-5. Năm 2013. (Jun 25 2013 10:40AM)
[5]Bài báo: MODELING OF VOLTAGE MODE CONTROL BASED CCM BUCK CONVERTOR WITH COMMON SWITCH COUPLED – INDUCTOR. Tác giả: Nguyen Tan Hoa, Vo Nhu Tien
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67)2013. Trang: X101-X110. Năm 2013. (Jun 27 2013 7:31PM)
[6]Bài báo: PROTOTYPE OF COMPLEX SORTING STATION FOR CATEGORIZING PRODUCTS BY MATERIAL, ORIENTATION, AND IN ORDER USING SIEMENS PLC S7-1200 FAMILY. Tác giả: Vo Nhu Thanh; Vo Nhu Tien. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6(67)2013. Trang: X1-X100. Năm 2013.
(Jun 27 2013 7:38PM)
[7]Bài báo: Xây dựng mach chỉnh lưu 12 xung sử dụng thyristor ứng dụng trong truyền tải điện cao áp một chiều. Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Nguyễn Phúc Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 123-129. Năm 2012. (Jan 2 2013 8:46PM)
[8]Bài báo: Mô hình điều khiển nối lưới cho nguồn điện mặt trời. Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Đặng Ngọc Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 11(60). Trang: 1-6. Năm 2012.
(Jan 2 2013 8:39PM)
[9]Bài báo: ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ . Tác giả: Võ Như Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Số: 06/2011-CĐCN. Trang: 1-4. Năm 2011. (Jul 15 2013 1:54PM)
[10]Bài báo: TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ . Tác giả: Võ Như Tiến. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Số: 06/2011-CĐCN. Trang: 54-57. Năm 2011. (Jul 15 2013 4:35PM)
[11]Tham luận: Vận động đổi mới thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: TS. Võ Như Tiến, ThS. Nguyễn Văn Lành. Hội thảo quốc tế _British Council - Tp Hồ Chí Minh 2011. Trang: 76. Năm 2011. (Sep 19 2014 9:38AM)
[12]Bài báo: "Ứng dụng mạng nơron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều". Tác giả: Võ Như TiếnTrần Trọng Kiệm. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1(42)-2011. Trang: trang 96-102. Năm 2011. (Oct 26 2012 4:51PM)
[13]Bài báo: "Thiết kế bộ lọc tích cực nhằm cải thiện chất lượng điện năng cung cấp cho phụ tải bể mạ công nghiệp". Tác giả: Võ Như Tiến Mai Thị Đoan Thanh. Tạp chí KH & CN, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 8(49)-2011. Trang: trang 54-60. Năm 2011.
(Oct 26 2012 5:00PM)
[14]Bài báo: “Ứng dụng mạng nơron ước lượng từ thông trong hệ truyền động động cơ không đồng bộ” . Tác giả:   Võ Như Tiến – Lê kim Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 4(39)/2010,. Trang: 242-247. Năm 2010.
(Feb 21 2011 4:55PM)
[15]Bài báo: “Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ không đồng bộ ứng dụng mạng nơron” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tập san Khoa học & Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ,. Số: 2010. Năm 2010. (Feb 21 2011 4:57PM)
[16]Bài báo: “Phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ ba pha” . Tác giả:   Võ Như Tiến, Nguyễn Đức Quận . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 6(35)/2009. Trang: 55-60. Năm 2009.
(Feb 21 2011 4:49PM)
[17]Bài báo: “Ứng dụng xử lý tín hiệu số (DSP) điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều” . Tác giả:   Võ Như Tiến, Phan Điền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35)/2009. Trang: 61-66. Năm 2009. (Feb 21 2011 4:54PM)
[18]Bài báo: “Đào tạo theo học chế tín chỉ - bước ngoặt phát triển của trường Cao đẳng Công nghệ” . Tác giả:  Võ Như Tiến . Hội nghị khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 11/2009. Trang: 3-5. Năm 2009.
(Feb 21 2011 5:28PM)
[19]Bài báo: “Đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ” . Tác giả:  Võ Như Tiến  
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11/2009,. Trang: 6-9. Năm 2009.
(Feb 21 2011 5:30PM)
[20]Bài báo: “Ứng dụng logic mờ điều khiển động cơ đồng bộ ở tốc độ thấp”, . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: 11/2007. Trang: 2-6. Năm 2007. (Feb 21 2011 4:45PM)
[21]Bài báo: “Ảnh hưởng của sự thay đổi điện trở stato trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp mô men” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10)/2005. Trang: 12-15. Năm 2005. (Feb 21 2011 4:40PM)
[22]Tham luận: “Điều khiển trực tiếp mômen động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp logic mờ”, . Tác giả:  Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh. Báo cáo tại Hội nghị Tự động hóa Toàn quốc lần thứ VI , (VICA-VI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: 294-299. Năm 2005.
(Feb 21 2011 5:26PM)
[23]Bài báo: Điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu không cần cảm biến, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 4, 2003. Tác giả: Võ Như Tiến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:10PM)
[24]Bài báo: “Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu không cần cảm biến” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4/2003. Năm 2003. (Feb 21 2011 4:37PM)
[25]Tham luận: “Điều khiển trực tiếp moment trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu”, . Tác giả: Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Báo cáo tại Hội nghị Tự động Hóa Toàn quốc lần thứ 5 (VICA 5). Trang: 202-207. Năm 2002. (Feb 21 2011 5:23PM)
[26]Bài báo: Điều khiển trực tiếp mômen trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 5 (VICA5), 2002. Tác giả: Võ Như Tiến. Hội nghị Tự đông hóa toàn quốc lần thư 5. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:10PM)
[27]Tham luận: “Thành phần biến thiên của mô men điện từ trong động cơ đồng bộ”, Hà Nội, trang 242-247. Tác giả:  Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh. Báo cáo tại Hội nghị Tự động Hóa Toàn quốc lần thứ 3 (VICA 3). Trang: 242-247. Năm 1998. (Feb 21 2011 5:19PM)
[28]Bài báo: Thành phần biến thiên của mômen điện từ trong động cơ đồng bộ, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 3 (VICA 3), 1998. Tác giả: Võ Như Tiến. Hội nghị Tự đông hóa lần thứ 3. Số: Hội nghị Tự động hóa lần thứ 3. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Analyse de la fréquence d’oscillation du pont à hauban de Baichay ’’. Authors:  Võ Như Tiến – Bạch Quốc Sĩ. Actes du Colloque International RÚNUD 2010, France. Pages: 338-347. Year 2010. (Feb 21 2011 5:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn