Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,709

  Thành phần biến thiên của mômen điện từ trong động cơ đồng bộ, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 3 (VICA 3), 1998.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến
Nơi đăng: Hội nghị Tự đông hóa lần thứ 3; Số: Hội nghị Tự động hóa lần thứ 3;Từ->đến trang: ;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn